Program
Živimo VIZIJO NIČ
zasleduje cilj:
50% zmanjšanje najhujših posledic do 2030
in uresničitev
VIZIJE NIČ do 2050.

700
SMRTNIH ŽRTEV
2300
HUDO TELESNO POŠKODOVANIH

VIZIJA NIČ - vse ostalo je premalo

Pristopite k uresničevanju VIZIJE NIČ

Izobraževalne
institucije

Soustvarjanje družbe varne mobilnosti – osveščanje/usposabljanje zaposlenih v izobraževanju ter celovita vzgoja otrok in mladih ter vseživljenjsko učenje za varno mobilnost.

Lokalne
skupnosti

Zagotavljanje varnega okolja za prebivalce in višje kakovosti bivanja v skupnosti.

Podjetja

Odgovornost do zaposlenih in lokalne skupnosti – promocija varne mobilnosti med zaposlenimi, boljši odnosi, prihranki, podpora v skupnosti.

Državne
institucije

Odgovornost za oblikovanje in udejanjanje politik varne mobilnosti, podpora varni mobilnosti na nacionalnem nivoju.

Nevladne
organizacije

Družbena odgovornost na področju varne mobilnosti, povezovanje z ostalimi deležniki v lokalnem okolju.

Živimo
VIZIJO NIČ

Kaj je VIZIJA NIČ in kaj bomo z njo spremenili

O NAS
Kdo smo in kako pridete do nas
We live
VISION ZERO

European Federation of Road Traffic Victims

Uresničevanje cilja VIZIJE NIČ po občinah v Sloveniji

0 – 1

1 – 5

5 ali več

Izračun vrednosti je št. smrti/10.000 prebivalcev + 0,8 x št. hudih telesnih poškodb/10.000 prebivalcev.

S posameznikovo odločitvijo za sprejem in identifikacijo s cilji Vizije NIČ ter konkretnim udejanjanjem je narejen prvi in najpomembnejši korak. Rezultati se bodo kot prvi začeli izkazovati v okolju kjer živimo ali delamo, to je v naših lokalnih skupnostih.

Metodologija uspešnosti zasledovanja ciljev je razmerje med številom umrlih in hudo telesno poškodovanih glede na 10.000 prebivalcev.

Izraža se v 3 razrednih stopnjah obarvano z zeleno, rumeno in rdečo barvo., pri čemer je zelena (dosežen cilj Vizije NIČ), rumena (srednja vrednost do cilja), rdeča (nad srednjo vrednostjo od cilja) .
Obdelava podatkov za posamezno občino in v dveh obdobjih /eno in šestletno obdobje/ izvaja podjetje Solvesall d.o.o. pod vodstvom dr. Luka Bradeška.

Za njihov strokovni prispevek udejanjanju Vizije NIČ se iskreno zahvaljujemo.

0 – 2

2 – 5

5 ali več

Izračun vrednosti je št. smrti/10.000 prebivalcev + 0,8 x št. hudih telesnih poškodb/10.000 prebivalcev.

S posameznikovo odločitvijo za sprejem in identifikacijo s cilji Vizije NIČ ter konkretnim udejanjanjem je narejen prvi in najpomembnejši korak. Rezultati se bodo kot prvi začeli izkazovati v okolju kjer živimo ali delamo, to je v naših lokalnih skupnostih.

Metodologija uspešnosti zasledovanja ciljev je razmerje med številom umrlih in hudo telesno poškodovanih glede na 10.000 prebivalcev.

Izraža se v 3 razrednih stopnjah obarvano z zeleno, rumeno in rdečo barvo., pri čemer je zelena (dosežen cilj Vizije NIČ), rumena (srednja vrednost do cilja), rdeča (nad srednjo vrednostjo od cilja) .
Obdelava podatkov za posamezno občino in v dveh obdobjih /eno in šestletno obdobje/ izvaja podjetje Solvesall d.o.o. pod vodstvom dr. Luka Bradeška.

Za njihov strokovni prispevek udejanjanju Vizije NIČ se iskreno zahvaljujemo.

0 – 1

1 – 5

5 ali več

Izračun vrednosti je št. smrti/10.000 prebivalcev + 0,8 x št. hudih telesnih poškodb/10.000 prebivalcev.

S posameznikovo odločitvijo za sprejem in identifikacijo s cilji Vizije NIČ ter konkretnim udejanjanjem je narejen prvi in najpomembnejši korak. Rezultati se bodo kot prvi začeli izkazovati v okolju kjer živimo ali delamo, to je v naših lokalnih skupnostih.

Metodologija uspešnosti zasledovanja ciljev je razmerje med številom umrlih in hudo telesno poškodovanih glede na 10.000 prebivalcev.

Izraža se v 3 razrednih stopnjah obarvano z zeleno, rumeno in rdečo barvo., pri čemer je zelena (dosežen cilj Vizije NIČ), rumena (srednja vrednost do cilja), rdeča (nad srednjo vrednostjo od cilja) .
Obdelava podatkov za posamezno občino in v dveh obdobjih /eno in šestletno obdobje/ izvaja podjetje Solvesall d.o.o. pod vodstvom dr. Luka Bradeška.

Za njihov strokovni prispevek udejanjanju Vizije NIČ se iskreno zahvaljujemo.

0 – 2

2 – 5

5 ali več

Izračun vrednosti je št. smrti/10.000 prebivalcev + 0,8 x št. hudih telesnih poškodb/10.000 prebivalcev.

S posameznikovo odločitvijo za sprejem in identifikacijo s cilji Vizije NIČ ter konkretnim udejanjanjem je narejen prvi in najpomembnejši korak. Rezultati se bodo kot prvi začeli izkazovati v okolju kjer živimo ali delamo, to je v naših lokalnih skupnostih.

Metodologija uspešnosti zasledovanja ciljev je razmerje med številom umrlih in hudo telesno poškodovanih glede na 10.000 prebivalcev.

Izraža se v 3 razrednih stopnjah obarvano z zeleno, rumeno in rdečo barvo., pri čemer je zelena (dosežen cilj Vizije NIČ), rumena (srednja vrednost do cilja), rdeča (nad srednjo vrednostjo od cilja) .
Obdelava podatkov za posamezno občino in v dveh obdobjih /eno in šestletno obdobje/ izvaja podjetje Solvesall d.o.o. pod vodstvom dr. Luka Bradeška.

Za njihov strokovni prispevek udejanjanju Vizije NIČ se iskreno zahvaljujemo.

OSEBNA ZAVEZA

Gre za vas, za vašo osebno zavezo, za vaše najbližje in za prihodnost!

Podpišite zavezo, s katero sami sebe postavite na pot VIZIJE NIČ!

​To bo VAŠ osebni prispevek k pozitivnim spremembam varnosti na cestah, pri vas, v vašem delovnem okolju, skupnosti, kjer živite in v celotni družbi.

Predstavljate podjetje ali organizacijo?

Vse organizacije in podjetja imajo v svojem poslanstvu še več odgovornosti do udeležencev prometa.

VIZIJA NIČ je rešitev. Edina, ki jo lahko sprejmemo. Spremenite svojo organizacijo in uskladite svoje delovanje z nami!

Dobljeni certifikat pomeni izpolnjene korake k VIZIJI NIČ in vaš prispevek sebi in družbi.

21 Maj: Generalna skupščina EuroRAP

EuroRAP, v katerega je vključeno 33 držav Evrope, ima 68 članic in 1716 sodelujočih organizacij, je organiziralo generalno skupščino na daljavo.

11 Maj: Akcija Čista nula med študenti na Škisovi tržnici

AKCIJA ČISTA NULA, ČISTA VEST NA ŠKISOVI TRŽNICI Stopili smo v mesec maj, mesec, ki prinaša številne dogodke, prireditve, zabave…

25 Apr: Spletna delavnica Varnost v cestnem prometu za vse

Danes se udeležujemo spletne delavnice Evropske listina o varnosti v cestnem prometu z naslovom Varnost v cestnem prometu za vse.

06 Apr: Vizija NIČ v Ljubljanskih mlekarnah

Robert Štaba, predsednik ZVP je v letu 2021 o Viziji NIČ in varni mobilnosti že predaval zaposlenim v podjetju Ljubljanske mlekarne d.o.o. v Ljubljani, tokrat pa je predavanje Živimo Vizijo NIČ izvedel za zaposlene v Mariboru.

22 Mar: Vizija NIČ na OŠ Majde Vrhovnik

Izobraževanje otrok in mladostnikov o obnašanju v prometu je ključnega pomena za načrtovanje vizije človeku prijaznega življenjskega okolja.

14 Mar: V vrtcu Jelka o Viziji NIČ

Otroci svojo ‘strokovno’ pot začnejo prav v vrtcu, kjer so vzgojiteljice, pomočnice, ravnateljice in drugi strokovni delavci prvi podajalci vsebin in znanja.

07 Mar: Kultura vožnje – vsak ima svoj prispevek

Le s skupnim sodelovanjem in prispevkom slehernega posameznika lahko udejanjimo cilj Vizije NIČ

02 Mar: Korak k cilju Vizije NIČ tudi skozi direktivo

Evropska Unija si želi, da države članice izboljšajo aktivnosti in dinamiko zmanjševanja najhujših posledic prometnih nesreč in pričnejo aktivneje udejanjati cilj Vizije NIČ.

27 Feb: Vsaka žrtev na cesti nepotrebna in odvečna

Aktivna, sistematična in konsistentna vzgoja otrok za varno mobilnost je na dolgi rok ključna za udejanjanje vizije človeku prijaznejšega prometa.

31 Jan: Z ravnateljicami ljubljanskih vrtcev o Viziji NIČ

Robert Štaba in Pia Golob sta v Vrtcu Pod Gradom v sodelovanju z SPV MOL za ravnateljice 10 ljubljanskih vrtcev izvedla predavanje z naslovom Živimo Vizijo NIČ, skozi katerega ozaveščamo o pomenu podajanja vsebin varne mobilnosti, soustvarjamo kulturo vedenja posameznikov v kolektivih in družbi ter povečamo zavedanje pri posameznikih, da lahko samo storijo veliko za zavarovanje življenj in s tem prispevajo k dvigu standarda in kvalitete življenja v naši družbi.

29 Jan: Projekt NEAR odlični koraki med mladimi Srbije, Avstrije, Bosne in Hercegovine in Slovenije

Novi pristopi k usposabljanju za varno mobilnost (New Educational Approaches for Road safety) je Erasmus + projekt 4 partnerskih držav (Avstrija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Slovenija), skozi katerega v prvi fazi raziskujemo odnos mladih do varne mobilnosti.

Med 26.  in 29. januarjem 2023 smo se udeležili ‘Usposabljanja na temo varne mobilnosti za mladinske delavce in moderatorje’.

26 Jan: Srečanje s predsednikom FEVR Filippom Randijem

“To so pomembne vezi in srečanja, kjer se stke veliko idej in izzivov za obe organizaciji, predvsem pa oceno, kje, kako naprej, na eni strani glede podpore ljudem, ki so jih prometne nesreče najhuje prizadele ter kako spodbuditi odgovorne in različne organizacije k udejanjanju ciljev Vizije NIČ”

23 Jan: Kar 43% vprašanih že pred 18. letom kupilo alkohol brez preverjanja osebnega dokumenta

Pretekli konec tedna je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala Informativa 2023 v organizaciji Proevent d.o.o., na kateri smo bili prisotni tudi mi. Informativa je namenjena osnovnošolcem, dijakom in študentom saj lahko na enem mestu dobijo informacije o šolanju in zaposlitvi.

19 Jan: Soustvarjam Čisto nulo za čisto vest – Informativa 2023

Pozor, pozor 14. Informativa je nazaj! Poiščite vse informacije o nadaljnjem izobraževanju na 1 mestu! Tudi mi bomo tam!

17 Jan: Obisk in delovno srečanje s predsednico Državnega zbora RS, mag. Urško Klakočar Zupančič

Danes smo se z veseljem odzvali na prijazno povabilo predsednice Državnega zbora RS, mag. Urške Klakočar Zupančič in ožjih sodelavcev ter predstavili naše poslanstvo, 15-letno prehojeno pot in aktivnosti ter izzive, s katerimi se na globalni, evropski in slovenski ravni srečujemo ljudje, ki so nas posledice prometnih nesreč najhuje zaznamovale.

13 Jan: Prometne nesreče niso le številke

»Nesreče se dotikajo prav vsakega izmed nas. Ni tragika samo to, če oseba umre; poglejte, koliko je huje poškodovanih, takšnih, ki ne morejo skrbeti zase in jih kot družba pošiljamo v samotne zavode v Staro Goro pri Novi Gorici ali v Drago. Niso del nas, naše skupnosti in to ni prav. Moramo živeti skupaj, da bomo lažje razumeli stiske drugih,« je prepričan Robert Štaba.

05 Jan: Dan za spomine

V začetku novega leta se spominjamo preteklih trenutkov, ki so risali svetlo obzorje. Za te trenutke je zaslužna tudi naša podpornica, Dragica Kraljič. V reviji Jana ima svojo kolumno, v kateri je prostor našel tudi zapis ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč 2022.

21 Dec: Čista nula, čista vest na terenu v oddaji Panorama

Zaradi prometnih nesreč, katerih povzročitelji so pijani vozniki, v Sloveniji vsako leto v povprečju umre 75 ljudi. Ekipa Čista nula, čista vest se je z ekipo Črne kronike udeležila ene izmed decembrskih zabav, na kateri ni manjkalo pijače. Kako se mladi danes zabavajo?

15 Dec: Vizija NIČ – vse ostalo je premalo

Na OŠ Maksa Pečarja smo izvedli predavanje Živimo Vizijo NIČ, katerega cilj je opolnomočenje vzgojno izobraževalnega kadra z vsebinami varne mobilnosti.

08 Dec: Čarobno in varno

Mesta po Sloveniji so že zasijala v praznični podobi in pritegnila številčne obiskovalce, ki se na božičnih sejmih radi podružijo ob kuhanem vinu in drugih dobrotah. Da bo najbolj čaroben mesec v letu čim bolj varen za vse udeležence v prometu pa skrbimo tudi v Zavodu z preventivno akcijo Čista nula, čista vest.

06 Dec: Z akcijo #cistanulacistavest v veseli december

December je čas obdarovanj, radosti, želja… Podarimo sebi, bližnjim in vsem drugim največji dar – zdravje in življenje. Robert Štaba in Pia Golob sta danes sodelovala na novinarski konferenci ob začetku izvajanja decembrske nacionalne preventivne akcije »Varno brez alkohola v prometu«.

05 Dec: 2. nacionalna konferenca Zdrava povezava

Ministrstvo za zdravje danes na Brdu pri Kranju organizira 2. nacionalno konferenco Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi….

02 Dec: Veseli december je tu!

V decembru potekajo številne prireditve in zabave. Želimo si, da obiskovalci doživite skupne radostne, vesele in zabavne trenutke. Še več,…

02 Dec: Čista nula na prazničnih ulicah po slovenskih mestih

V času veselega decembra si želimo, da doživite številne skupne radostne, vesele in zabavne trenutke. Da bodo vaše poti in udeležba v prometu varna, lahko pri naših moderatorjih Čista nula, čista vest preverite, ali je kak kozarček le preveč in sprejmete najboljšo odločitev: izberite javni prevoz, naročite taksi, prosite za prevoz treznega prijatelja ali starše. Naj vas zapeljejo trezni. Prispevajte svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ – vsak od nas šteje.

01 Dec: Nov korak in nov izziv za prihodnost

Na današnji dan je bila ustanovljen in registriran FEVR s sedežem v Bruslju. Ustanovitelji so organizacije iz Italije, Nemčije, Španije, Irske, Grčije, Slovenije, Francije, Združeno kraljestvo Velike Britanije, in Portugalske. Gre za nov korak in nov izziv za prihodnost FEVR.

30 Nov: Ali zmoremo razen posnetkov DARS-a, posneti tudi izjave in sankcije neodgovornih voznikov?

Dars je na družbenem omrežju objavil posnetke nepremišljenih voznikov v prometu, ki bi se lahko kmalu končali tragično. Tako kot številni, se tudi mi sprašujemo, kaj sledi tovrstnim posnetkom v vsakdanjiku? Če vozimo vozilo na avtomobilski cesti brez vinjete, naše vozilo kamere zaznajo in sledi kazen. Lepo in prav, kajne, saj živimo v urejeni državi. V tej isti državi nas neodgovorni vozniki ogrožajo. Njih in njihovih vozil “kamere” ne zaznajo s tehniko višje resolucije, ki bi policiji ali drugim organom omogočili izdajo kazni, ali pač?

22 Nov: Nacionalni posvet mladinskega sektorja

Danes je v Pionirskem domu v Ljubljani potekal Nacionalni posvet mladinskega sektorja ”Krojimo mladinski sektor”, katerega se je v imenu…

16 Nov: Obeležitev Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč ob Osrednjem spomeniku

Tretjo nedeljo v novembru obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Slogan za celotno desetletje se glasi SPOMINJAJMO SE, POMAGAJMO, UKREPAJMO. V letošnjem letu bomo nagovarjali k pozitivnemu pogledu na življenje skozi prizmo DOSTOJANSTVA, PRAVICE, UPANJA, SPOŠTOVANJA, SPOMINA, SOLIDARNOSTI, REŠEVANJA ŽIVLJENJ, MEDSEBOJNE POMOČI, UKREPANJA. Tudi tokrat bomo na Zavodu Varna pot, šestnajstič zapovrstjo, Dan obeležili s poklonom ob spomeniku žrtvam prometnih nesreč in slovesno prireditvijo v Mestni hiši v Ljubljani. V četrtek, 17. novembra, ob 11. uri bo potekala obeležitev ob Osrednjem spomeniku žrtvam prometnih nesreč na Novih Žalah, kjer bo položen spominski venec.

15 Nov: O svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč v oddaji Panorama

Pia Golob je v včerajšnji oddaji Panorama TVSLO – Črna kronika predstavila pomen Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč,…

04 Nov: Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 2022

O Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometni nesreč Zavod Varna pot pod okriljem Organizacije Združenih narodov OZN, Svetovne Zdravstvene organizacije…

14 Okt: Čista nula ob Svetovnem dnevu oživljanja

Simulacijski center nas je ob prihajajočem Svetovnem dnevu oživljanja povabil k sodelovanju v projektu TRIJE KORAKI ZA USPEŠNO REŠEVANJE ŽIVLJENJ,…

11 Okt: Zakaj pri varnosti otrok med prvimi, sicer pa v zadnji četrtini držav EU

ETSC je podal poročilo o varnosti otrok in cestah držav Evropske unije. Če smo pri prvi lahko ponosni na vse…

10 Okt: Z otroki ob boku Vizije NIČ, recept še za ostale starostne skupine?

Evropski Svet za varnost prometa je podal poročilo na področju varnosti otrok, iz katerega je razvidno, da Slovenija zna in zmore biti…

07 Okt: Delovno srečanje z županjo Ptuja o programu Živimo Vizijo NIČ

Mestna občina Ptuj že desetletja sodi med občine z najvišjo stopnjo varnosti na cestah in številnimi sistemskimi programi, ki jih…

03 Okt: Reševavnje življenj v 3 korakih

Velikokrat smo pri svojih predavanjih Živimo Vizijo NIČ naleteli na razširjeno govorico, da se ljudje bojijo nudili prvo pomoč ponesrečenim…

29 Avg: Nazaj na šolski poti – nasveti

Z veliko hitrostjo se bliža prvi šolski dan, na kar se morajo pripraviti ne le starši in otroci, temveč celotna…

23 Avg: Varnost v prometu pred prvim šolskim dnem na Radiu Ognjišče

Z začetkom šolskega leta so povezana tudi opozorila voznikom, naj bodo še posebej pozorni v okolici šol in vrtcev. O…

18 Avg: Novi avtomobili z vgrajenim sistemom za inteligentno omejevanje hitrosti

Nedavno je v veljavo stopila nova direktiva Evropske unije z novimi pravili o varnosti vozil in avtomatizirani mobilnosti. Uvaja vrsto…

17 Avg: Korak več k uresničevanju Vizije NIČ na območju Ljubljane

Na področju varne mobilnosti je glede na množičnost deležnikov tudi veliko izzivov. Če odmislimo logistiko, oblike mobilnosti in se osredotočimo…

07 Jul: Udejanjanje Vizije NIČ na področju vozil

Na sistemski ravni EU odgovorni kreirajo številne ukrepe na področju udejanjanja Ciljev vizije NIČ v trikotniku infrastruktura, človek-voznik, vozilo. Bistvo,…

05 Jul: Robert Štaba za Iskreni.net: “Ko doma objamem svojo hčerko vem, da se borim za pravo stvar!”

Program Živimo Vizijo NIČ zasleduje globalni cilj Vizije NIČ – do leta 2030 za 50 % zmanjšati najhujše posledice prometnih…

22 Jun: Program Živimo Vizijo NIČ spoznava tudi Direkcija RS za infrastrukturo

Iskrena hvala Mestni občini Ljubljana za gostoljubje, da ste nam omogočili izvedbo delavnic Živimo Vizijo NIČ za slušatelje iz Direkcije…

18 Jun: Varnost je predvsem vprašanje hitrosti in nadzora – pravi Prometni papež iz Dunaja

Profesorja dr. Hermann Knoflacher strokovnjaki, ki se ukvarjamo z različnimi področji prometa z večine poznamo. Je brez dvoma vizionar, ki…

17 Jun: Poletna Čista nula, čista vest 2022

Številna druženja in dogodki na prostem so v preteklem ‘Covid obdobju’ odpadli in z veliko nestrpnostjo smo si ljudje želeli…

02 Jun: Pozdravljamo jasno izpostavljen cilj Vizije NIČ ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar

Prepričani smo, da je ocena Evropske komisije, kjer se je Slovenija za obdobje 2029-2021 znašla na repu držav z najslabšim…

09 Maj: Tudi nova frizura partnerjev je pomembna

Kdo od nas se ne spreminja, raste, posveča svoji notranji rasti in izgledu? Tako tudi naš tradicionalni partner programa Živimo…

14 Apr: Živimo Vizijo NIČ na podjetniški konferenci v Portorožu

V Portorožu poteka dvodnevna Connect konferenca podjetnikov BNI s sloganom Vse je mogoče. Med različnimi temami in govorci, je naš…

25 Mar: Mojstri 3D zeber v podjetju JP LPT d.o.o. sodelujejo v delavnicah Živimo Vizijo NIČ

Kmalu se bo trem lokalnim skupnostim od lani, pridružilo še dodatnih sedem občin po Sloveniji z 3D zebro v projektu…

23 Mar: Vizija NIČ na 6. nacionalni konferenci o trajnostni mobilnosti

Okoli 200 slušateljev na 6. nacionalni konferenci o trajnostni mobilnosti v vzgoji in izobraževanju so pozdravili: dr. Vinko Logaj, diektor…

14 Feb: Pozitivna sporočilnost Darsa – darilo in nagovor, ki ga začutimo

Dnevno vožnjo in rutino na avtocestah so nedvomno razblinili nagovori portalov, ki so opustili zgolj in samo opozorila, pravila: Nekdo…

10 Jan: Začetek nacionalne preventivne akcije »Varno brez telefona v prometu«

Z današnjim dnem se začenja akcija »Varno brez telefona v prometu«, ki jo koordinira Agencija za varnost prometa v času…

19 Dec: V drugem vikendu Čiste nule v Ljubljani, na Obali in v Mariboru in Celju tudi prevladovali trezni udeleženci v prometu

V sklopu tretje nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki…

16 Dec: Je umetna inteligenca v mobilnosti pretirano hvaljena?

Vstopili smo v novo obdobje. Izzivi hitre urbanizacije po vsem svetu v kombinaciji z okoljskimi vprašanji, ki vodijo v nove…

13 Dec: Prvi vikend Čiste nule, čiste vesti v veselem decembru v znamenju treznih udeležencev v prometu

V sklopu tretje nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki…

08 Dec: Vizijo NIČ živijo tudi na OŠ Riharda Jakopiča

Danes smo tudi uradno podelili certifikat Vizije NIČ ravnateljici OŠ Riharda Jakopiča Dobrili Lazović in pomočnici ravnateljice Ljubici Jamnik. Nedvomno…

25 Nov: Obeleževanje Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč po Sloveniji

Iskrena hvala vsem, ki ste s svojim prispevkom sodelovali pri obeleživtvi za nas tako pomembnega dne.. spomin v opomin. Aktivnosti…

21 Nov: Ko bom velik, bom… – nagovor učencev OŠ Riharda Jakopiča ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve PN

Danes obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Osrednji kulturni program smo v Sloveniji obeležili včeraj v Mestni hiši…

19 Nov: PRENOS V ŽIVO: Osrednja obeležitev ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč v Rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani

Tretjo nedeljo v novembru tradicionalno obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih…

18 Nov: Video ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč

Tretjo nedeljo v novembru tradicionalno obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in…

18 Nov: Obeležitev ob Osrednjem obeležju žrtvam prometnih nesreč na Novih Žalah

Ljubljana, četrtek 18. november 2021 – Slovenske ceste so od leta 1991 do 2021 zahtevale 7.708 življenj, približno 308.942 ljudi…

15 Okt: Vizija NIČ na 5. Dnevu nacionalne varnosti 2021

IVK Inštitut za varnostno kulturo, Fakulteta za varnostne vede UM in Fakulteta za družbene vede UL so v sklopu 5….

09 Sep: Živimo Vizijo NIČ v Ljubljanskih mlekarnah

Večraj smo se mudili v podjetju Ljubljanske mlekarne d.o.o., kjer smo izvedli delavnice Živimo Vizijo NIČ za zaposlene, katerih delovno…

03 Sep: Park varne mobilnosti v Supernovi Ljubljana Rudnik

Danes smo bili pristoni na dogodku Nazaj v šolo v Supernova Ljubljana Rudnik, kjer so nas obiskali otroci iz okolišlih…

17 Jul: druzina.si – Vsaka prometna nesreča te zaznamuje za vse življenje

Robert Štaba se je z Markom Mesojedecem za druzina.sipogovarjal o  porastu števila žrtev prometnih nesreč v preteklih tednih,  ciljih Vizije NIČ, …

14 Jul: Delavnica 4prometna deteljica na Aktivnem poletnem varstvu

Včeraj je v sodelovanju z Aktivni z mano je moderatorka Zavoda Varna pot Naja Ferkov na Aktivnem poletnem varstvu otroke…

02 Jul: »Spreminjamo lahko v prvi vrsti sebe, težje druge, dobri vzori pocasi, a vztrajno nagovarjajo druge in ti rastejo, se širijo iz dneva v dan.« Robert Štaba za Nedeljski dnevnik

Pred kratkim je Robert Štaba, predsednik Zavoda varna pot, za Nedeljski dnevnik z noviranjem Damjanom Franzom spregovoril o postopnem, evolucijskem…

23 Jun: “To bi moral slišati vsak od aktivnih udeležencev prometu”, je le eno izmed mnenj zaposlenega v podjetju Telemach

Družili smo se tri izobraževalne dni z delavnico Živimo Vizijo NIČ. Nič ni samoumevno zato je prav da spoštujemo svoje…

20 Jun: Vroč, soparen vikend in 936 opravljenih preizkusov alkoholiziranosti ekipe Čista nula, čista vest

V sklopu prvega dela nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu,…

21 Apr: Posvet Preiskovanje prometnih nesreč: kriminalistični in kazenskopravnividiki ter pametna vozila

Danes na Fakulteti za varnostne vede, Univerza v Mariboru, poteka online posvet z naslovom Preiskovanje prometnih nesreč: kriminalistični in kazenskopravnividiki…

16 Apr: Ponovni zagon Evropske listine o varnosti v cestnem prometu

Zavod Varna pot je ena izmed prvih slovenskih podpisnic Evropske listine o varnosti cestnega prometa. Z novim obdobjem in se…

16 Apr: Retro pogled na Vizijo NIČ

Mitja Felc iz Dela je danes objavil zanimiv članek s pogledom nazaj in naprej na področju varne mobilnosti. Se spomnite…

14 Apr: Ravnanja, ki spodjedajo osebne zaveze in zaveze podjetij v uresničevanju Vizije NIČ

Čeravno se bere informacija objavljena na 24ur.com se to dogaja na naših cestah in okolju, kjer živimo. Do takšnih in…

15 Mar: Komentar Zavoda Varna pot na nove usmeritve izrekanja opozoril za cestno prometne prekške

Spletni medij 24ur.com poroča: “Vodstvo Policije je dalo policistom na terenu za cestnoprometne prekrške nove usmeritve. “Vodstvo Policije želi spodbuditi…

02 Mar: Vizionarka, ki je že pred leti poosebljala svoje poslanstvo in tudi Vizijo NIČ

Verjemite mi, da nekaj let nazaj, ni bilo prav nobene obveze ali velike potrebe, da bi ravnateljica enega izmed ljubljanskih…

06 Jan: Robert Štaba za Novice Svet24: Do Vizije NIČ nas vodijo različna odrekanja, prepovedi ali pa osebna

Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot je za Novice Svet24 podal komentar na statistiko prometne varnosti preteklega leta in se…

05 Jan: Korak bliže k Viziji NIČ

Statistika prometne varnosti preteklega leta nakazuje, da smo korak bliže k uresničevanju Vizije NIČ. O statistiki prometne varnosti preteklega leta…

05 Jan: Statistika prometne varnosti leta 2020

V preteklem letu 2020 je na slovenskih cestah ugasnilo 80 življenj, kar je 22 manj kot v letu 2019 in…

02 Jan: IZJEMEN ODZIV NA DECEMBERSKO ČISTO NULO ČISTO VEST

Tradicionalno že vrsto let zapored v decembrskem prednovoletnem času moderatorji Zavoda Varna pot, izvajajo preventivno akcijo Čista nula, čista vest,…

23 Dec: Zapelji me trezen – Čista nula, čista vest

Letos v okviru akcije Čista nula, čista vest mladi moderatorji ne moremo na prireditve, na ulice med ljudi in nagovarjati…

05 Nov: Predlog za znižanje kazni za hitrost – mnenje Zavoda Varna pot

V medijih (Žurnal24, 24 ur zvečer, 24 ur.com,…) je te dni zaslediti predstavitev predloga Ministrstva za infrastrukturo, ki predlaga Vladi,…

05 Nov: Predlog za znižanje kazni za hitrost – mnenje Zavoda Varna pot

V medijih (Žurnal24, 24 ur zvečer, 24 ur.com,…) je te dni zaslediti predstavitev predloga Ministrstva za infrastrukturo, ki predlaga Vladi,…

03 Nov: Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 2020

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč bomo tudi letos po celem svetu obeležili tretjo nedeljo v novembru, 15. novembra…

03 Nov: Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 2020

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč bomo tudi letos po celem svetu obeležili tretjo nedeljo v novembru, 15. novembra…

21 Sep: Slovenija z eno najbolj tolerantnih zakonodaj za pijane voznike med varnimi državami EU

Opozorilo Policije (novica spodaj) je samo še en dobronameren apel tistih, ki se pri svojem delu srečujejo s posledicami prometnih…

21 Sep: Slovenija z eno najbolj tolerantnih zakonodaj za pijane voznike med varnimi državami EU

Opozorilo Policije (novica spodaj) je samo še en dobronameren apel tistih, ki se pri svojem delu srečujejo s posledicami prometnih…

17 Sep: (INTERVJU) ETM 2020 – pogovor z Violeto Bulc, nekdanjo evropsko komisarko za promet

Violete Bulc, nam ni potrebno posebej predstavljati. Spoznal in srečal sem jo na političnem parketu EU, kot komisarko, ki si…

17 Sep: (INTERVJU) ETM 2020 – pogovor z Violeto Bulc, nekdanjo evropsko komisarko za promet

Violete Bulc, nam ni potrebno posebej predstavljati. Spoznal in srečal sem jo na političnem parketu EU, kot komisarko, ki si…

16 Sep: (ETM 2020) Začenja se Evropski teden mobilnosti 2020

Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, mi pa smo z aktivnostimi že v polnem zagonu. Danes smo prisotni v Občini…

16 Sep: (ETM 2020) Začenja se Evropski teden mobilnosti 2020

Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, mi pa smo z aktivnostimi že v polnem zagonu. Danes smo prisotni v Občini…

16 Sep: (ETM 2020) Jutri se začenja Evropski teden mobilnosti 2020

Jutri se začenja Evropski teden mobilnosti 2020, ki traja od 16. do 22. septembra 2020. Evropski teden mobilnosti (ETM), najbolj…

15 Sep: (ETM 2020) Jutri se začenja Evropski teden mobilnosti 2020

Jutri se začenja Evropski teden mobilnosti 2020, ki traja od 16. do 22. septembra 2020. Evropski teden mobilnosti (ETM), najbolj…

23 Jul: Webinar ‘Varna mobilnost skozi prizmo Vizije NIČ’

V sklopu Generali iniciative #Najboljšezavarovanjejetvojeravnanje je Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot in podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR, vodil webinar ‘Varna…

23 Jul: Webinar ‘Varna mobilnost skozi prizmo Vizije NIČ’

V sklopu Generali iniciative #Najboljšezavarovanjejetvojeravnanje je Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot in podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR, vodil webinar ‘Varna…

04 Jun: (VIDEO) Alkohol in hitrost še vedno ogrožata slovenske ceste – komentar ZVP

Danes (2.6.) je v oddaji 24ur zvečer (VIDEO) predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba podal komentar, kot odziv na, v…

02 Jun: (VIDEO) Alkohol in hitrost še vedno ogrožata slovenske ceste – komentar ZVP

Danes (2.6.) je v oddaji 24ur zvečer (VIDEO) predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba podal komentar, kot odziv na, v…

04 Maj: Naj Vizija NIČ povezuje – VIDEO

Ob obeležitvi osrednjega Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč v EU 2017 smo v FEVR pričeli s programom We…

04 Maj: Naj Vizija NIČ povezuje – VIDEO

Ob obeležitvi osrednjega Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč v EU 2017 smo v FEVR pričeli s programom We…

25 Apr: Policija in AVP skupaj z AMZS, DARS in Zavodom Varna pot o ukrepih za večjo varnost slovenskih cest

V zadnjem odbdobju smo na slovenskih cestah beleležili kar nekaj hudih prometnih nesreč in to kljub ukrepom prepovedi gibanja med…

16 Apr: Prometne nesreče puščajo nepopravljive posledice

V luči zadnjih dogodkov v povezavi s prehitro, neprilagojeno vožnjo, z alkoholom in vožnjo želimo poudariti, da prometne nesreče puščajo…

16 Apr: Alkohol – tihi ubijalec slovenskih življenj

Po podatkih NIJZ je alkohol najbolj razširjena droga v Sloveniji. Po njej vsaj občasno posega večina odraslih prebivalcev. Vse več…

16 Apr: Korektno je prevzeti primerno osebno odgovornost za lastna dejanja

Minister Aleš Hojs je potrdil, da je sprejel odstop sekretarja na notranjem ministrstvu Franca Breznika, ki so ga policisti v…

16 Apr: Z ničelno toleranco vožnje pod vplivom alkohola do uresničevanja Vizije NIČ

Včeraj so slovenski mediji poročali o primeru vožnje pod vplivom alkohola. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, naj bi…

15 Apr: Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve napihal, ministru že ponudil odstop

Desna roka notranjega ministra Aleša Hojsa, državni sekretar Franc Breznik je v službenem avtomobilu vozil prehitro in pod vplivom alkohola….

23 Mar: Tispol se je po več kot dvajsetih letih preimenoval v Roadpol

S strani Tispol, ki je podpornik in partner FEVR, evropskega zdrženja žrtev prometnih nesreč in s tem tudi Zavoda Varna…

05 Mar: Na predavanju Živimo Vizijo NIČ z nekdanjo EU komisarko za promet Violeto Bulc

Ob našem včerajšnjem predavanju Živimo Vizijo NIČ v Domu kulture Velenje sta obiskovalce s področja vzgoje in izobraževanja uvodno nagovorila…

20 Feb: Na Švedskem poteka Tretja globalna ministrska konferenca o varni mobilnosti

Med 19. in 20. februarjem v Stockholmu na Švedskem poteka Tretja globalna ministrska konferenca o varni mobilnosti. Tema konference je…

19 Feb: Z MADD Kanada o sodelovanju in posodobitvi preventivnih programov

Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot in podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR se te dni mudi na delovnem…

14 Dec: Eden ključnih deležnikov Vizije NIČ so avtonomna vozila

Avtonomni avtomobili so še vedno vroča tema avtomobilske industrije, a zadeve se premikajo počasi. Pri Mercedesu verjamejo, da bodo že…

17 Nov: Danes po svetu obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

Danes obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč pod sloganom Življenje ni rezervni del.  Po številnih svetovnih mestih v…

12 Sep: S prispevkom Alkohol in Vizija NIČ – izziv za varno mobilnost na Konferenci Alpe Jadran Balkan

Danes se je začela dvodnevna Mednarodna konferenca Alpe Jadran Balkan , v organizaciji društva Žarek upanja in pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. Zavod…

07 Sep: S Parkom varne mobilnosti do uresničevanja Vizije NIČ

Danes, v soboto, 7. septembra, smo v sodelovanju s Planetom Koper pripravili Park varne mobilnosti, kjer so udeleženci lahko preizkušali…

06 Sep: OMV podprl programe za uresničevanje Vizije NIČ v štajerski regiji

Na današnji uradni otvoritvi bencinskega servisa OMV Maribor Studenci je Vanja Lombar, generalna direktorica OMV Slovenija, predsedniku Zavoda Varna pot…

02 Sep: Prvošolce v šolo pospremilo vodstvo Slovenije

Ob začetku novega šolskega leta vsem šolarkam in šolarjem na vseh njihovih poteh želimo varnosti, staršem in učiteljem pa zavedanje…

28 Avg: Predavanje Vizija NIČ na MO Velenje

Danes smo na povabilo MO Velenje v Kulturnem domu Velenje, kjer predavamo program Živimo Vizijo NIČ. Slušatelji so bili ravnatelji…

27 Jul: Intervju z Bredo M. Kovše v Dnevniku: “Življenje je dragoceno darilo”

V današnjem Dnevnik-u je objavljen intervju z Bredo Marijo Kovše, veliko ambasadorko Zavoda Varna pot in podpornico Vizije NIČ. Intervju je…

26 Jul: Začenja se Generalna skupščina FEVR v Münster-ju

Med petkom, 26.7., in nedeljo, 28.7., poteka Generalna skupščina Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR. Srečanje članic bo potekalo v…

12 Jul: Udeležujemo se posveta o varni mobilnosti na pobudo katalonskega predsednika

Predsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR Jeannot Mersch, podpredsednik FEVR Robert Štaba in članica upravnega odbora FEVR Yolanda Domenech…

04 Jul: Naslednji koraki proti Viziji NIČ

Maja 2018 je Evropska komisija, kot del tretjega mobilnostnega paketa, objavila povzetek osnutka politike varne mobilnosti 2021-2030 in strateški akcijski…

27 Maj: Intervju z Robertom Štabo: Politične volje za spremembe na bolje žal ni

Spodaj v celoti objavljamo intervju z Robertom Štabo, predsednikom Zavoda Varna pot, ki je bil objavljen v časniku Dnevnik. Bo…

14 Maj: O Viziji NIČ na 14. Dnevih prekrškovnega prava

Danes se udeležujemo dogodka 14. Dnevi prekrškovnega prava v Portorožu, kjer na je organizator povabil, da v sekciji “PIJAN VOZNIK…

10 Apr: Predstavljamo Vizijo NIČ na konferenci o varni mobilnosti v lokalnih okoljih v Kopaoniku

V teh dneh, med 10. in 13. aprilom, poteka na Kopaoniku, v Srbiji, velika mednarodna strokovna konferenca na tematiko varne…

06 Apr: Predavanje Vizija NIČ na Policijski upravi MS

V četrtek, 4. aprila, smo Vizijo NIČ predstavili zaposlenim na Policijski upravi Murska Sobota. Iskrena hvala udeležencem za posluh.

04 Apr: Slovenija za 13% zmanjšala število smrtnih žrtev na cestah

Danes je EU komisarka za promet mag. Violeta Bulc na Evropski komisiji predstavila statistiko in ukrepe s področja varne mobilnosti….

03 Apr: Predstavitev Vizije NIČ v MO Velenje

Danes smo predstavili Vizijo NIČ vodstvu Mestne občine Velenje. Srečanja so se udeležili direktor občinske uprave in vodje uradov. Izmenjani…

26 Mar: Z varnostnim ukrepom EU do Vizije NIČ

Evropski parlament, Svet in komisija so dosegli politični dogovor, da od bodo od leta 2022 določene tehnologije za večjo varnost…

13 Mar: Strokovni posvet Vizija NIČ za vodstvene delavce Policije

Policija ima eno najpomembnejših vlog pri uresničevanju Vizije NIČ v svetovnem, evropskem in slovenskem prostoru. Pomeni najtesnejšega partnerja tako za…

07 Mar: Predsednik ZVP Robert Štaba se udeležuje zasedanja EuraRAP v VB

7. in 8. marca 2019 poteka zasedanje EuraRAP upravnega odbora v Basinstoke v Veliki Britaniji. Predsednik Zavoda Varna pot in…

28 Jan: Predavanje Vizija NIČ kot nagrada zmagovalcem na natečaju

Danes smo na OŠ Mislinja izvedli predavanje Iz življenja se učimo – Uresničujemo Vizijo NIČ. Šola je, kot ena od…

23 Jan: Generalna direktorica Policije izpostavila, da Policija zagovarja Vizijo NIČ

Mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica Policije, je v intervjuju za oddajo Preverjeno izpostavila tudi zelo dobro sodelovanje z Zavodom Varna…

14 Jan: Predstavitev naših aktivnosti na Gasilskem posvetu

V petek, 11. januarja, se je predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba udeležil Gasilskega posveta regije Ljubljana 1 v Zavodu…

07 Jan: Statistika prometne varnosti 2007-2018

Od leta 2007 do danes beležimo padec v številu umrlih na slovenskih cestah, kot je razvidno z grafa. Ne pozabimo…

26 Nov: Reportažni video z NK in ulične ponazoritve števila umrlih

Reportažni video z novinarske konference Zavoda Varna pot in Porsche Slovenija ob predaji dveh gospodarskih vozil ter ulične ponazoritve umrlih…

25 Nov: Predavanje Vizija nič na Posvetu Od varne mobilnosti k trajnostni mobilnosti v vzgoji in izobraževanju

V sredo, 28. novembra, bomo aktivno sodelovali v programu Posveta Od varne mobilnosti k trajnostni mobilnosti v vzgoji in izobraževanju….

21 Nov: Na konferenci WDoR na Malti

18. in 19. novembra 2018 je na Malti potekala tradicionalna konferenca, ki je izpostavila cilje in aktivnosti ob letošnjem Svetovnem…

18 Nov: Ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč 2018

Tudi letos tretjo nedeljo v novembru, že tradicionalno dvanajstič, obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Slogan letošnjih aktivnosti…

14 Nov: Na delavnice od sedaj z novimi gospodarskimi vozili Porsche

Danes je potekala novinarska konferenca ob uradni predaji dveh gospodarskih vozil Volkswagen, ki jih je Zavod Varna pot prejel od…

11 Nov: Z akcijo Čista nula, čista vest do uresničevanja Vizije Nič

Ob Martinovem, prazniku vina, smo na Zavodu Varna pot ponovno izvedli terensko akcijo Čista nula, čista vest na martinovanjih po…

06 Nov: Javna pobuda za spremembo zakonodaje na področju alkohola v cestnem prometu poslana ministrici za infrastrukturo

Danes smo z Zavoda Varna pot ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek poslali dopis Alkohol in druge prepovedane substance v cestnem…

29 Okt: Dvanajsta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje letos

V soboto se je na cesti Šentjur-Planina pri Sevnici zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 64-letni voznik motornega kolesa. Kot…

25 Okt: Policija predlaga inšpekcijske postopke zoper lokale, ki so mladim točili alkohol – naš komentar

Po hudi julijski prometni nesreči, v kateri je umrl 25-letnik, še štirje mladi pa so bili poškodovani, je policija na…

05 Okt: PREDSATVITEV VIZIJE NIČ STANOVALCEM DEOS CENTRA STAREJŠIH MEDVODE

4.10. 2018 – “Mobilnost starejših”, Medvode Udeležili smo se dogodka “Mobilnost starejših”, ki je potekal pred DEOS centrom starejših Medvode,…

16 Avg: Kako se gradijo standardi in kultura varne mobilnosti in Vizija NIČ v družbi

Nogometni klub Liverpool zaradi vožnje s telefonom policiji prijavil svojega nogometaša.Več na POVEZAVI.

01 Jun: VIZIJA NIČ SLOVENIJA ZAČELA SVOJO POT

Na 25. Dnevih Zavarovalništva v Sloveniji so Komisarka EU Violeta Bulc, predsednica Slovenskega zavarovalnega združenja mag. Maja Krumberger, podpredsednik FEVR…

31 Maj: VIDEO VIZIJE NIČ BO LUČ SVETA UGLEDAL NA 25. DNEVIH ZAVAROVALNIŠTVA

Na 25. Dnevih zavarovalništva v Sloveniji bo širši javnosti predstvaljen video VIZIJA NIČ in širša kampanja VIZIJE NIČ. Dnevi zavarovalništva…

31 Maj: KREATIVA VIZIJE NIČ NAVDUŠILA TUJE PARTNERJE

Kreativna podoba VIZIJE NIČ je nastala izpod rok oblikovalke Sabine Košak. Čiste linije vizualne podobe so navdušile številne članice FEVR….

31 Maj: PREDSTAVITEV VIZIJE NIČ MENTORJEM LJUBLJANSKIH OŠ

Podpredsednik FEVR in predsednik Zavdoa Varna pot Robert Štaba je v sredo, 23. maja Vizijo NIČ predstavil na strokovnem posvetu,…

31 Maj: EVROPSKA KOMISARKA VIOLETA BULC PREDSTAVILA POROČILO VARNE MOBILNOSTI ZA LETO 2017

Evropska komisija je objavila sporočilo za medije, v katerem je predstavila tretji in zadnji sveženj ukrepov za posodobitev evropskega prometnega…

31 Maj: ZAVOD VARNA POT PRIDOBIL CERIFIKAT FEVR »We live VISION ZERO«

Predsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR – European Federation of Road Traffic Victims), g. Jeannot Mersch, je podelil Zavodu…

31 Maj: ROJSTVO PROGRAMA FEVR – »We live VISION ZERO«

Ob obeležitvi Svetovnega dneva v spomina žrtvam prometnih nesreč 2017 v Ljubljani se je rodila Zaveza in program FEVR »we…

Video

Program podpira
Podpisniki zaveze VIZIJA NIČ
Privacy Preferences
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjujemo podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vašo izkušnjo na naši spletni strani in storitvah, ki jih ponujamo.