Zavod Varna pot Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Certifikati Vizija NIČ

Novo razvita certifikacijska shema Vizija NIČ v svojem bistvu poziva posameznike, podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, nevladne organizacije ter državne institucije in organe k aktivnemu prispevku za zagotovitev varne mobilnosti, s tem pa postopno približevanje ultimativnemu cilju Vizije NIČ, to je zmanjšanju števila smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih na 0.

PODPORNI CERTIFIKAT

Organizacija z vključitvijo v shemo certificiranja Vizija NIČ sprejme zavezo, da uredi svoje interne pravne podlage, izvede izobraževanje lastnih zaposlenih s področja tematik Vizije NIČ in skrbi za stalno promocijo navedenih vsebin znotraj organizacije. Aktivnosti se izvajajo ob podpori in s sodelovanjem različnih strokovnjakov nosilca certifikata FEVR »We live Vision Zero.«

POSTANITE PODPORNIK

PODPORNI CERTIFIKAT

Organizacija se po pridobitvi certifikata Podporni zaveže k izvedbi dodatnih aktivnosti na področju varne mobilnosti z družbenim učinkom, ki so primeroma naštete v Katalogu ukrepov Vizije NIČ. Predlagani ukrepi zajemajo:

  • Izvedba naprednih aktivnosti na področju varne mobilnosti (izvedba izobraževanj in drugih aktivnosti, nagrajevanje in stimuliranje ob pravilnih ravnanjih, tečaji varne vožnje za zaposlene ...).
  • Povezovanje z drugimi deležniki, ki delujejo v okviru certifikacijske sheme Vizije NIČ, pri organizaciji dogodkov, aktivnosti, dejavnosti s področja varne mobilnosti.
  • Ustvarjanje podpornega okolja (pravnih okvirov in zakonskih podlag).
  • Promocija varne mobilnosti na lokalnem nivoju (povezovanje s šolami, vrtci, nevladnimi organizacijami ...).
  • Sofinanciranje družbeno odgovornih vsebin, izobraževanj s področja varne mobilnosti za izbrano izobraževalno organizacijo (šolo, vrtec, organizacijo …)
  • Aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dogodkov na področju varne mobilnosti s povezovanjem z drugimi organizacijami, vključenimi v shemo certificiranja Vizija NIČ.
  • Organizacija in izvedba dogodkov s področja varne mobilnosti na lokalnem in/ali nacionalnem nivoju (tekmovanj, konferenc, srečanj ...).
  • Promocija varne mobilnosti na nacionalnem nivoju.
  • Finančna podpora za delovanje programa Vizija NIČ.

POSTANITE PODPORNIK

Postopek za pridobitev certifikata VIZIJA NIČ

Postopek pridobitve certifikata je integriran del programa Živimo Vizijo NIČ, ki ga podrobno določa Postopkovnik Odbora, ki ga sprejme omenjeni Odbor.

1
PRISTOPNICA

Vloga za prijavo v shemo certificiranja, oddana preko spleta na info@vizijanic.si.

2
UVODNI SESTANEK

PRVI SESTANEK vodstva organizacije s predstavnikom programa Živimo Vizijo NIČ.

6
IZVEDBENI NAČRT

NAČRT, pregled, predlogi, nadgradnja, ukrepi, aktivnoti za varnejšo mobilnost.

4
USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH

IZOBRAŽEVANJE s področja tematik Vizije NIČ za zaposlene.

3
USKLADITEV NOTRANJIH AKTOV

USKLADITEV PRAVNIH PODLAG, pregled, uskladitev in/ali izdelavo vseh notranjih aktov v skladu z načeli Vizije NIČ.

5
POROČILO

ODDAJA POROČILA

7
CERTIFIKAT DEJAVNI

PRIDOBITEV CERTIFIKATA PODPORNI ali DEJAVNI na podlagi podanega poročila.

Po pridobitvi certifikata Podporni ali Dejavni se organizacija zaveže predložiti letna poročila za namene spremljanja dejavnosti organizacije na področju varne mobilnosti. Certifikat se podeljuje za obdobje 3 let, po poteku katerega ga je treba osvežiti.

Katalog ukrepov Vizije NIČ
Katalog ukrepov Vizije NIČ vsebuje seznam in opis možnih praktičnih ukrepov, ki jih organizacija lahko implementira v svoje delovanje in s tem izpolni pogoje za pridobitev posameznega certifikata Vizije NIČ. Katalog ukrepov je aktiven dokument, ki se spreminja glede na zaznane dejanske potrebe tekom izvajanja postopkov certificiranja, tako s strani Odbora Vizije NIČ, kot tudi s strani upravičencev.

Certifikacijski organ
Odbor Vizije NIČ je glavni organ, odgovoren za vse zadeve v zvezi z oblikovanjem, udejanjanjem in izvajanjem Vizije NIČ ter povezano certifikacijsko shemo. Odbor koordinira in nadzoruje izvajanje Vizije NIČ v praksi, izvaja svetovanja, določa izvajalce in strokovne sodelavce ter podeljuje certifikate.

 *Prispevek ne vključuje DDV.

Prispevek organizacije za pridobitev certifikata Podporni ali Dejavni je odvisen od izbranih ukrepov.

Po pridobitvi certifikata Podporni ali Dejavni se organizacija zaveže predložiti letna poročila za namene spremljanja dejavnosti organizacije na področju varne mobilnosti. Certifikat se podeljuje za obdobje 3 let, po poteku katerega ga je treba osvežiti.

Katalog ukrepov Vizije NIČ
Katalog ukrepov Vizije NIČ vsebuje seznam in opis možnih praktičnih ukrepov, ki jih organizacija lahko implementira v svoje delovanje in s tem izpolni pogoje za pridobitev posameznega certifikata Vizije NIČ. Katalog ukrepov je aktiven dokument, ki se spreminja glede na zaznane dejanske potrebe tekom izvajanja postopkov certificiranja, tako s strani Odbora Vizije NIČ, kot tudi s strani upravičencev.

Certifikacijski organ
Odbor Vizije NIČ je glavni organ, odgovoren za vse zadeve v zvezi z oblikovanjem, udejanjanjem in izvajanjem Vizije NIČ ter povezano certifikacijsko shemo. Odbor koordinira in nadzoruje izvajanje Vizije NIČ v praksi, izvaja svetovanja, določa izvajalce in strokovne sodelavce ter podeljuje certifikate.

 *Prispevek ne vključuje DDV.

Prispevek organizacije za pridobitev certifikata Podporni ali Dejavni je odvisen od izbranih ukrepov.

varnost zaposlenih

promocijo zdravja in zadovoljstva zaposlenih

odgovornost in medsebojni odnosi zaposlenih

podajanja vsebin in nasvetov otrokom in staršem

opolnomočenje zaposlenih z vsebinami in pomenom varne mobilnosti

pomena in vloge družbene odgovornosti

ugleda in prepoznavnosti

varnost

zdravje

kakovost življenja v skupnosti

infrastruktura

družbena
odgovornosti

povezovanje z drugimi deležniki
na področju varne mobilnosti

število prometnih nesreč

stroški za odpravljanje
posledic prometnih nesreč

črne točke in odseki

varnost

zdravje in zadovoljstvo zaposlenih

kreativne in sistemske strategije ter politike varne mobilnosti

delovne navade, odgovornost in odnosi

pomen in vloga družbene odgovornosti

ugled in prepoznavnostvarnost zaposlenih

zdravje in zadovoljstvo zaposlenih

produktivnost

delovne navade,
odgovornost in odnosi

pomen in vloga družbene
odgovornosti

ugled in prepoznavnost

bolniške odsotnosti

izguba storilnosti in stres zaposlenih

stroški voznega parka

stroški goriva in
vzdrževanja vozil

negativna ravnanja
in neodgovornost
zaposlenih

varnost

ZDRAVJE

zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov

medsebojni odnosi

družbena odgovornost

sodelovanje na lokalni in mednarodni ravni

ugled in prepoznavnostProgram podpira
Podpisniki zaveze VIZIJA NIČ
Privacy Preferences
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjujemo podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vašo izkušnjo na naši spletni strani in storitvah, ki jih ponujamo.