Zavod Varna pot Linhartova 51, 1000 Ljubljana

DRŽAVNE INSTITUCIJE

Soustvarjanje celovitega in sistemskega upravljanja varne mobilnosti v lokalnem okolju je odgovornost tako posameznikov kot tudi odgovornih, ki vodijo lokalno skupnost. Lokalna skupnost ima močan vpliv na politiko izboljšanja elementov varnosti na cestni infrastrukturi in celotnem prometnem omrežju. Hkrati močno prispeva na področju urejanja območij za ranljivejše udeležence v prometu, izobraževanju in programih za krepitev pravilnega ravnanja in obnašanja udeležencev v prometu, izboljšanja zdravstvene oskrbe ter rehabilitacije žrtev prometnih nesreč, ekologije in pri sistematični vzpostavitvi kazalnikov uspešnosti ter merjenju napredka na vsakem posameznem področju varne mobilnosti.

KAKO LAHKO VI STOPITE NA POT K URESNIČEVANJU VIZIJE NIČ?
IZBERITE MED MOŽNOSTMI:
50-60 minut

Cilji: ozavestiti o pomenu podajanja vsebin varne mobilnosti; soustvarjati kulturo vedenja posameznikov v kolektivih in družbi; povečati zavedanje pri posameznikih, da lahko sami storijo veliko za zavarovanje zdravja in življenj ter s tem dvigniti standard in kvaliteto življenja v naši družbi; krepiti in varovati zdravje ter zmanjšati poškodbe in bolniške staleže v kolektivih; pridobitev certifikata Vizija NIČ.

POVABILI SO NAS MEDSE:

ZAKAJ ODLOČITEV?

BODIMO DRUŽBENO ODGOVORNI

Podprite izobraževalne programe
ali
 
Mestne občine……………………………………………………………………………..3.300,00 (v EUR brez DDV)
Srednje občine……………………………………………………………………………..2.140,00 (v EUR brez DDV)
Majhne občine………………………………………………………………………………1.100,00 (v EUR brez DDV)
 
Ob tem nudimo celovito strokovno podporo vodstvu s pravilnimi ukrepi ter psihološko pomoč zaposlenim in njihovim bližnjim v primeru posledic hujše prometne nesreče.

KAJ PRIDOBIMO S CERTIFIKATOM VIZIJA NIČ?

IZBOLJŠANJE
ZMANJŠANJE
Kakovosti življenja v skupnosti;
Stroškov, povezanih z odpravljanjem posledic prometnih nesreč (npr. zdravstvo, infrastruktura);
Prometne varnosti (z osveščanjem in izobraževanjem, interno in v celotni skupnosti, manj posledic prometnih nesreč);
Števila najhujših posledic prometnih nesreč;
Zdravja posameznikov (z osveščanjem in izobraževanjem do milejših psiholoških in telesnih posledic prometnih nesreč);
Pojava črnih točk in odsekov;
Skrbi za posameznike, zlasti s poudarkom na ranljivejših udeležencih v prometu (otroci, starejši, invalidi …);
Negativnega vpliva prometa na kakovost življenja v skupnosti;
Iinfrastrukture (območja in cone 30km/h, cone za pešce, kolesarske poti, varne šolske poti, prenos in implementacija znanj primerov dobrih praks za razvoj varnejše infrastrukture);
Nestrpnosti in agresije na cestah.
Medsebojnih odnosov (med zaposlenimi v instituciji ter med vsemi posamezniki v skupnosti, zaradi zavedanja odgovornega ravnanja v prometu);
Povezovanje različnih deležnikov varne mobilnosti;
Prepoznavnosti na nacionalni in mednarodni ravni.

OGLEJTE SI ŠE DRUGE MOŽNOSTI:

Privacy Preferences
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjujemo podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vašo izkušnjo na naši spletni strani in storitvah, ki jih ponujamo.