Zavod Varna pot Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Komentar Zavoda Varna pot na nove usmeritve izrekanja opozoril za cestno prometne prekške

Spletni medij 24ur.com poroča: “Vodstvo Policije je dalo policistom na terenu za cestnoprometne prekrške nove usmeritve. “Vodstvo Policije želi spodbuditi policiste, da pri svojem delu natančno presodijo dejanje udeleženca v cestnem prometu in se tem ugotovitvam primerno odločijo za ukrep, ki je v danih okoliščinah najprimernejši. Policisti se zdaj zelo redko odločijo za izrek opozorila, zato želimo to prakso spremeniti,” piše v dokumentu, ki smo ga pridobili. Gre morda za “odpustke” državljanom? Nikakor ne, pravijo na Policiji, statistika kaže, da se policisti redko odločijo za izrek opozorila.” (Vir.)

Za spletni medij 24ur.com smo podali komentar na nove usmeritve izrekanja opozoril za cestno prometne prekške:

Zakon o prekrških in Zakon o pravilih cestnega prometa opredeljuje, da so prekrški, ki imajo večji vpliv na varnost cestnega prometa, opredeljen kot ‘hujši’ prekrški, zaradi katerih je predpisana tudi sankcija izreka kazenskih točk. V tem so vključeni hitrost nad 10 km/h v naselju, alkohol, prepovedane droge, vožnja brez izpita in neregistriranim vozilom, po novem pa bo vključen tudi mobilnik. Za tovrstne prekrške, kot mi je znano, opozorila policisti ne smejo izreči, zaradi česar smatram, da gre očitno za usmeritev in priporočilo policistom, da za manjše prekrške lahko izrekajo tudi opozorila. Če gre za dobronameren ukrep, če ga policisti razumejo in izvajajo dobronamerno, če je povprečnim ljudem, ki niso povratniki in pogosti kršilci, opozorilo izrečeno na način, da razumejo svojo napako, se zanjo opravičijo, jim je žal, bi znala biti takšna usmeritev in izvajanje policistov na terenu dobrodošla. Seveda pa kakršnakoli zloraba tega instituta z ene ali druge strani lahko popači namen in cilj ter ima posledico na prometni varnosti. Ker ne poznam usmeritev, upam in želim, da slednje ni mišljeno za povratnike in pogoste kršilce cestnoprometnih predpisov.”

Robert Štaba v članku Novo navodilo policistom – namesto kazni izrekajte več opozoril na 24ur.com

Se lahko torej poslabša prometna varnost, če bodo kršitelji preveč računali na to, da jih lahko doleti le opozorilo?

Lepa beseda lepo mesto najde. Če smo pozitivni, verjamem, da se lahko na tak način gradi dolgoročen pozitiven odnos med policisti in udeleženci v cestnem prometu, saj smo vsi kdaj naredili kakšno manjšo napako, nam je zanjo žal in se trudimo, da se ne ponovi. Zakon sam določa in omejuje, da opozorila ne bi smela biti izrečena za prekrške, ki imajo neposreden vpliv na varnost ali jih zasledimo med najpogostejšimi vzroki za nastanek prometnih nesreč. Seveda vsak zdrav odmik od navedenega lahko predstavlja selekcijo, da smo za prekrške vsi enaki pred zakonom. Zato predvidevam, da je usmeritev dovolj jasna za policiste v celotni Sloveniji ,kaj pomenijo opozorila, kdaj se ga poslužijo in na kak način. Diskrecija je po mojem skromnem mnenju dar in ne pravilo, in zato mora biti tudi jasno določena oz. pravno regulirana in predpisana.”

Robert Štaba v članku Novo navodilo policistom – namesto kazni izrekajte več opozoril na 24ur.com

Se prometna varnost v Sloveniji poslabšuje ali izboljšuje?

Generalno se stanje varnosti cestnega prometa izboljšuje iz leta v leto. Za preteklo in letošnje leto izhajajoč iz statističnih kazalcev velja, da sta najbolj varni, vendar velja biti pri tem previden zaradi številnih omejitev tranzita in prometa vezano na občine, državo ali zaradi uvedene policijske ure v nočnem času.”

Robert Štaba v članku Novo navodilo policistom – namesto kazni izrekajte več opozoril na 24ur.com


Več preberite v članku 24ur.com Novo navodilo policistom – namesto kazni izrekajte več opozoril.

Leave a comment

Privacy Preferences
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjujemo podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vašo izkušnjo na naši spletni strani in storitvah, ki jih ponujamo.