Zavod Varna pot Linhartova 51, 1000 Ljubljana

VIZIJA NIČ - Načela

Načelo varovanja zdravja in povečevanja varnosti posameznika

VIZIJA NIČ zasleduje širši družbeni namen varovanja zdravja posameznika ter povečevanja njegove varnosti, tako preko zakonodajnih in sistemskih rešitev, izobraževalnih ter preventivnih vsebin in aktivnosti na področju varne mobilnosti, kot tudi preko nudenja podpore in pomoči žrtvam prometnih nesreč ter njihovim bližnjim.

Načelo varstva človekovega dostojanstva

VIZIJA NIČ pri svojem delovanju varuje dostojanstvo vsakega posameznika, ki se vanjo vključi in sicer z zagotavljanjem varovanja ne le osebnih podatkov, temveč tudi vseh informacij o njihovih življenjskih izkušnjah in zgodbah. Le-te bo VIZIJA NIČ uporabila za določen in dogovorjen namen le s predhodnim izrecnim pisnim dovoljenjem posameznika.

Aktivnosti VIZIJE NIČ zajemajo tudi pomoč in podporo osebam, ki so jih posledice prometnih nesreč prizadele ter njihovim bližnjim, pri čemer dajemo velik poudarek na ohranjanje človekovega dostojanstva in visoko raven medčloveških in družbenih vrednot.

Načelo varovanja šibkejših

Namen posameznih akcij VIZIJE NIČ je zagotoviti varno mobilnost za različne udeležence v cestnem prometu, pri čemer poudarja še poseben pomen varovanja najšibkejših udeležencev v prometu (otrok, starejših, invalidov, pešcev, kolesarjev, motoristov, uporabnikov najrazličnejših modernih prevoznih pripomočkov, kot so skiroji, rolerji, rolke … ).

Načelo spodbujanja pozitivnih družbenih sprememb

Preko ukrepov spodbujanja uvajanja pozitivnih sprememb v delovanje različnih organizacij in v delovanje in ravnanje vsakega posameznika želimo doseči pozitivne spremembe na področju varne mobilnosti v celotni družbi. Rezultati skupnih prizadevanj se bodo konkretno izkazovali skozi višanje stopnje varnosti, standarda in kvalitete življenja, kulture medsebojnih odnosov ter  zmanjševanje števila najhujših posledic prometnih nesreč.

Načelo povečevanja kakovosti bivanja

Z udejanjanjem predhodno opisanih načel se bo nedvomno povečala kakovost bivanja posameznikov v skupnosti, saj bo zagotovljena njihova varnost, kar bo pripomoglo tudi k njihovemu večjemu zadovoljstvu in udobju.

Načelo strokovnosti in podpornega okolja

VIZIJA NIČ ustvarja podporno okolje za vse ciljne skupine deležnikov in s tem široke možnosti za udejanjanje njenih ciljev znotraj ciljnih skupin. Podporno okolje sestavljajo strokovnjaki z različnih področij (pravo, psihologija, medicina, človeški viri, mobilnost …) ter interesnih združenj, povezanih s tematikami VIZIJE NIČ.

Načelo vseživljenjskega učenja

Preko akcij osveščanja in programov izobraževanj VIZIJA NIČ prispeva k povečevanju znanja in zavedanja pomembnosti zagotavljanja varne mobilnosti ter mehanizmov za le-to pri širokem naboru deležnikov (od predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine, delovno aktivnega prebivalstva, do starejših), pri čemer se osredotoča tudi na povezovanje z državnimi institucijami ter mednarodnim okoljem.

Načelo sistematičnosti in povezovanja

Eden glavnih ciljev je sistematično povezovanje deležnikov varne mobilnosti na nacionalni in mednarodni ravni. VIZIJA NIČ ustvarja podlage za razvoj sistematičnega uvajanja koncepta varne mobilnosti, kar zajema med drugim tudi mreženje med deležniki, ki pridobijo certifika, ter njihovo povezovanje z drugimi organizacijami (podjetja, lokalne skupnosti, šole, vrtci, NVO, državni organi …).

Načelo varovanja zasebnosti in varovanja podatkov

Delovanje VIZIJE NIČ spoštuje varovanje zasebnosti in osebnih podatkov vseh deležnikov, vključenih v njene aktivnosti (upravičencev, izvajalcev programov izobraževanj ipd.), kot zahteva veljavna zakonodaja.

Načelo transparentnosti

Vsi postopki v okviru certifikacijske sheme VIZIJE NIČ potekajo transparentno (vodenje natančne evidence izvajanja postopkov ocenjevanja in certificiranja, dostopnost podatkov o predvidenih ukrepih za pridobitev certifikata, dostopnost podatkov o postopku upravičencem, ki izkažejo legitimni interes). Zavezani smo zagotavljanju transparentnosti denarnih transakcij ter namenski porabi donatorskih sredstev.

Načelo zagotavljanja enakopravnosti

Vsi upravičenci so v postopku pridobivanja certifikata enakopravni. Za zagotovitev enakopravnosti različnih deležnikov v postopku pridobivanja certifikata VIZIJA NIČ je mogoča prilagoditev vsebin (konkretnih ukrepov za pridobitev certifikata) posamezni organizaciji glede na njeno velikost, št. zaposlenih, finančne zmožnosti, dejavnost in področje delovanja.

Privacy Preferences
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjujemo podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vašo izkušnjo na naši spletni strani in storitvah, ki jih ponujamo.