Zavod Varna pot Linhartova 51, 1000 Ljubljana
VIZIJA NIČ pomeni: 
NIČ SMRTNIH ŽRTEV IN
NIČ HUDO TELESNO POŠKODOVANIH OSEB
ZARADI PROMETNIH NESREČ V SLOVENIJI
Zgodovina VIZIJE NIČ

VIZIJA NIČ se je rodila leta 1994 na Švedskem. Že tri leta kasneje jo je Švedski parlament umestil v svojo zakonodajo kot izhodišče za večjo varnost v cestnem prometu. 

Postala je temelj, gibalo in cilj slehernega programa za večjo varnost cest posameznih držav, Evropske unije kot tudi celotnega sveta.

Švedska in skandinavske države so zaradi razumevanja, ponotranjenja slehernega posameznika in umestitve VIZIJE NIČ v svoje vsakdanje življenje, danes vzgled in vodilne države na področju varne mobilnosti. ​

Zgodovina VIZIJE NIČ v Sloveniji 

Slovenski parlament je VIZIJO NIČ sprejel 23. aprila 2013 z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022

Njen pomen opredeljuje v svojem drugem členu: 

VIZIJA NIČ je pozitiven in odgovoren odnos ustvarjalcev in udeležencev cestnoprometnega sistema, ki so s svojim celotnim delovanjem in ravnanjem dolžni preprečiti najhujše posledice prometnih nesreč ter zagotoviti varen dolgoročni cilj: nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč. Z moralnega vidika je to edini možni dolgoročni cilj vseh humanih družb ter kot takšen jasen in razumljiv cilj vseh sodelujočih ustvarjalcev in udeležencev cestnoprometnega sistema. Vizija nič zato zahteva spremembo razmišljanja in ravnanja oblikovalcev sistema, izvajalcev in prometnih udeležencev. Zavezuje jih k jasnemu odgovornemu ravnanju, kakor to predpisujejo pravila ter k zagotovitvi varnega cestnoprometnega sistema – zgraditev cestne infrastrukture in tehnologija vozil morata preprečevati morebitne napake, ki vodijo v prometne nesreče s hudimi posledicami.

Z VIZIJO NIČ se odgovornost za ustvarjanje varnega sistema prenaša na slehernega soustvarjalca in uporabnika cest, kot takšna pa postaja nosilka humane in politične skrbi za večjo varnost na cestah po vsej Evropski uniji.

VIZIJA NIČ obvezuje državne organe in organizacije, organe samoupravnih lokalnih skupnosti, strokovne institucije, organizacije civilne družbe in posameznike, da vse svoje odločitve in ravnanje usmerijo k njeni uresničitvi.

VIZIJA NIČ

NIČ SMRTNIH ŽRTEV IN NIČ HUDO TELESNO POŠKODOVANIH OSEB ZARADI PROMETNIH NESREČ V SLOVENIJI

Nacionalni programi držav EU

Države članice EU imajo izdelane nacionalne programe varnosti cestnega prometa, njihovo izhodišče pa praviloma temelji na VIZIJI NIČ.

S klikom na posamezno državo EU lahko najdemo posamezni nacionalni program:

Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa R Slovenije za obdobje 2013 do 2022

Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa R Slovenije za obdobje 2023 do 2030

Program podpira
Podpisniki zaveze VIZIJA NIČ
Privacy Preferences
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjujemo podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vašo izkušnjo na naši spletni strani in storitvah, ki jih ponujamo.