Zavod Varna pot Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Varna mobilnost

CILJNA SKUPINA

Vodstveni in strokovni delavci v vrtcu in šolah, lokalne skupnosti, podjetja, organizacije, državni organi.

OBLIKA DELA

Delavnica, okrogla miza, predavanje, razprava.

IZVAJALCI

Strokovnjaki na področju varne mobilnosti, pedagogi, psihologi ter drugi strokovnjaki.

CILJ

Ozavestiti o pomenu podajanja vsebin varne mobilnosti. Soustvarjati kulturo vedenja s ciljem uresničevanja in udejanja vizije Nič. analizirati in povezati pomen ozaveščanja za zmanjševanje škodljivih posledic prometnih nesreč za posameznika, družino, institucijo, družbo. opolnomočiti vodstvene in strokovne delavce za ustrezno uporabo organizacijskih, vodstvenih in vsebinskih pristopov na področju varne mobilnosti.

4,8
Je POVPReČNa OCeNa ZaDOVOLJSTVa S PROGRaMOM (Na leStvici 1 - 5)

Privacy Preferences
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjujemo podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vašo izkušnjo na naši spletni strani in storitvah, ki jih ponujamo.