Zavod Varna pot Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Statistika

Varnost cest na svetu

Vsako leto v prometnih nesrečah po svetu umre približno 1.35 milijonov ljudi, poškodovanih je od 20 do 50 milijonov. Pet milijonov jih za vedno ostane invalidnih. Trenutno so prometne nesreče vodilni vzrok smrti otrok in mladostnikov, starih 5–29 let. (Vir: WHO).

Varnost cest v EU

Za leto 2022.

0
UMRLIH
0
HUJE POŠKODOVANIH
0
TRAJNIH INVALIDOV

V EU je v letu 2022 v prometnih nesrečah umrlo 20.600 ljudi, leta 2021 19.800 ljudi, leta 2020 18.844 ljudi, leta 2019 18.800 ljudi, leta 2018 25.100 ljudi, 2017 25.300, leta 2016 – 25.964 ljudi ter leta 2015 26.100 (pred dobrim desetletjem 50.000 ljudi).

Telesno se letno poškoduje okoli 1,8 milijona ljudi.
Družbeno-gospodarski stroški so ocenjeni na 128 milijard € letno; v Sloveniji 3 % BDP.

  • EU ima izdelano politiko za zmanjševanje števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah.
  • Posledice izražene v številkah so dostopne na spletni strani Evropske komisije, kjer so dostopni tudi statistični podatki umrlih po posameznih državah članicah.
  • Glede na stanje prometne varnosti posamezne države za vsako leto,  EU poda tudi določene smernice in komentar na stanje. Vsako leto spremlja stanje, ocenjuje napredek in podaja poročilo, tudi  Evropski svet za varnost prometa ETSC.
  • EU spodbuja številne organizacije k aktivnostim za izboljšanje varnosti cest ter izmenjavo dobrih praks tudi v okviru Evropske listine za varnost cestnega prometa.  Gre za največjo platformo civilne družbe za varnost cestnega prometa, ki jo vodi Evropska komisija. Združuje več kot 3400 javnih in zasebnih subjektov, ki so se zavezali listini.
Varnost cest v Sloveniji

Od leta 1991 do leta 2024.

0
UMRLIH
0
POŠKODOVANIH

Uradni podatki o varnosti slovenskih cest so dostopni na spletni strani Policije in Javne agencije RS za varnost prometa.

Uspešnost izvajanja in doseganja ciljev na nacionalni ravni pa opredeljuje Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030.

Uresničevanje cilja VIZIJE NIČ po občinah v Sloveniji

0 – 1

1 – 5

5 ali več

Izračun vrednosti je št. smrti/10.000 prebivalcev + 0,8 x št. hudih telesnih poškodb/10.000 prebivalcev.

S posameznikovo odločitvijo za sprejem in identifikacijo s cilji Vizije NIČ ter konkretnim udejanjanjem je narejen prvi in najpomembnejši korak. Rezultati se bodo kot prvi začeli izkazovati v okolju kjer živimo ali delamo, to je v naših lokalnih skupnostih.

Metodologija uspešnosti zasledovanja ciljev je razmerje med številom umrlih in hudo telesno poškodovanih glede na 10.000 prebivalcev.

Izraža se v 3 razrednih stopnjah obarvano z zeleno, rumeno in rdečo barvo., pri čemer je zelena (dosežen cilj Vizije NIČ), rumena (srednja vrednost do cilja), rdeča (nad srednjo vrednostjo od cilja) .
Obdelava podatkov za posamezno občino in v dveh obdobjih /eno in šestletno obdobje/ izvaja podjetje Solvesall d.o.o. pod vodstvom dr. Luka Bradeška.

Za njihov strokovni prispevek udejanjanju Vizije NIČ se iskreno zahvaljujemo.

0 – 2

2 – 5

5 ali več

Izračun vrednosti je št. smrti/10.000 prebivalcev + 0,8 x št. hudih telesnih poškodb/10.000 prebivalcev.

S posameznikovo odločitvijo za sprejem in identifikacijo s cilji Vizije NIČ ter konkretnim udejanjanjem je narejen prvi in najpomembnejši korak. Rezultati se bodo kot prvi začeli izkazovati v okolju kjer živimo ali delamo, to je v naših lokalnih skupnostih.

Metodologija uspešnosti zasledovanja ciljev je razmerje med številom umrlih in hudo telesno poškodovanih glede na 10.000 prebivalcev.

Izraža se v 3 razrednih stopnjah obarvano z zeleno, rumeno in rdečo barvo., pri čemer je zelena (dosežen cilj Vizije NIČ), rumena (srednja vrednost do cilja), rdeča (nad srednjo vrednostjo od cilja) .
Obdelava podatkov za posamezno občino in v dveh obdobjih /eno in šestletno obdobje/ izvaja podjetje Solvesall d.o.o. pod vodstvom dr. Luka Bradeška.

Za njihov strokovni prispevek udejanjanju Vizije NIČ se iskreno zahvaljujemo.

MI NISMO STATISTIKA

IZBERIMO ŽIVLJENJE.

IZBERIMO VIZIJO NIČ.

Program podpira
Podpisniki zaveze VIZIJA NIČ
Privacy Preferences
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjujemo podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vašo izkušnjo na naši spletni strani in storitvah, ki jih ponujamo.