Zavod Varna pot Linhartova 51, 1000 Ljubljana
VIZIJA NIČ pomeni: 
NIČ SMRTNIH ŽRTEV IN
NIČ HUDO TELESNO POŠKODOVANIH OSEB
ZARADI PROMETNIH NESREČ V SLOVENIJI

Mobilnost dandanes ni več izbira. Je preprosto del nas. Brez nje ne obstajamo, nas ni. Mi pa smo. Tukaj in sedaj. Kvaliteto mobilnosti, si lahko izbiramo in soustvarjamo. Naša izbira je varna mobilnost.

Mobilnost vrednot, spoštovanja lastnega in tujega zdravja ter življenja, ekološka, moderna, prijazna, strpna … In soustvarjamo jo mi. Z našo lastno odločitvijo in zavezo. Storil bom vse po svojih najboljših močeh, da bo cilj VIZIJE NIČ zaživel v meni, v moji družini, podjetju, lokalni skupnosti, državi. Naj bo to moj poklon življenju in naši družbi.

VIZIJA NIČ je filozofija iskanja pozitivnih rešitev, s katerimi lahko omilimo tragične posledice prometnih nesreč. Deluje na temeljnih področjih varne infrastrukture, varnih vozil, strokovnih in merljivih programov ozaveščanja in vzgoje, medsebojnih odnosih in zakonodaji ter varnem sistemskem okolju celovite družbe.

Začne se z zavestno odločitvijo posameznika, ki lahko svoj pozitivni odnos, kulturo in vpliv kot vzgled prenaša med svoje sodelavce, so-krajane, v programe izobraževalnih institucij , številne nevladne organizacije  in vseh državnih organov, ki sistemsko posredno ali neposredno vplivajo na višji standard in kvaliteto varnosti, vzgoje, kulture in napredka naše družbe.

Živimo Vizijo NIČ je certificiran program FEVR We live Vision ZERO, ki sistemsko spodbuja nacionalne organizacije in članice, da znotraj svojih držav spodbujajo izvajanje programa Vizije NIČ v odnosu do: posameznika, izobraževalnih institucij, lokalnih skupnosti, podjetij in drugih državnih in nevladnih organizacij. 

Namen in cilj

Strokovnjaki pravijo, da posledice najhujših prometnih nesreč prizadenejo približno sedem ljudi, ki so v določenem osebnem stiku s ponesrečenim ali umrlim.  Posledice izpostavljenosti stresu ob izgubi zdravja ali življenja se poznajo na osebni ravni, odnosih v družini, na delovnih mestih, okoljih kjer živimo, ustvarjamo, bivamo. Ocena posrednih in neposrednih posledic stroškov prometnih nesreč se ocenjuje na okoli 3 % BDP. Na ravni EU to znaša okoli 128 milijard € letno.

Smisel, namen  in cilj naših prizadevanj, je celovito opisala ga. Marjana Kračun, učiteljica in mama, ki je v prometni nesreči izgubila sina Petra. Ob obeležitvi Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč leta 2009 v Ljubljani je dejala:

»Prometna nesreča se je včeraj pripetila njim, danes nam in ne želimo si, da bi se jutri pripetila vam!«

 

Marjana Kračun, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Ljubljana 2009

 

Odgovor na vprašanje, zakaj se je v okviru Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR rodila pobuda We Live Vision Zero,  je tako nedvomno jasen. 

V Sloveniji smo iz anonimnosti številk izstopili leta 2007 in pokazali svoj obraz in željo, da se tragične številke s slovenskih cest lahko in morajo spremeni v pozitivno smer.

VIZIJA NIČ - Načela

VIZIJA NIČ zasleduje širši družbeni namen varovanja zdravja posameznika ter povečevanja njegove varnosti, tako preko zakonodajnih in sistemskih rešitev, izobraževalnih ter preventivnih vsebin in aktivnosti na področju varne mobilnosti, kot tudi preko nudenja podpore in pomoči žrtvam prometnih nesreč ter njihovim bližnjim.

VIZIJA NIČ pri svojem delovanju varuje dostojanstvo vsakega posameznika, ki se vanjo vključi in sicer z zagotavljanjem varovanja ne le osebnih podatkov, temveč tudi vseh informacij o njihovih življenjskih izkušnjah in zgodbah. Le-te bo VIZIJA NIČ uporabila za določen in dogovorjen namen le s predhodnim izrecnim pisnim dovoljenjem posameznika.

​Aktivnosti VIZIJE NIČ zajemajo tudi pomoč in podporo osebam, ki so jih posledice prometnih nesreč prizadele ter njihovim bližnjim, pri čemer dajemo velik poudarek na ohranjanje človekovega dostojanstva in visoko raven medčloveških in družbenih vrednot.

Namen posameznih akcij VIZIJE NIČ je zagotoviti varno mobilnost za različne udeležence v cestnem prometu, pri čemer poudarja še poseben pomen varovanja najšibkejših udeležencev v prometu (otrok, starejših, invalidov, pešcev, kolesarjev, motoristov, uporabnikov najrazličnejših modernih prevoznih pripomočkov, kot so skiroji, rolerji, rolke … ).

Preko ukrepov spodbujanja uvajanja pozitivnih sprememb v delovanje različnih organizacij in v delovanje in ravnanje vsakega posameznika želimo doseči pozitivne spremembe na področju varne mobilnosti v celotni družbi. Rezultati skupnih prizadevanj se bodo konkretno izkazovali skozi višanje stopnje varnosti, standarda in kvalitete življenja, kulture medsebojnih odnosov ter  zmanjševanje števila najhujših posledic prometnih nesreč.

Z udejanjanjem predhodno opisanih načel se bo nedvomno povečala kakovost bivanja posameznikov v skupnosti, saj bo zagotovljena njihova varnost, kar bo pripomoglo tudi k njihovemu večjemu zadovoljstvu in udobju.

VIZIJA NIČ ustvarja podporno okolje za vse ciljne skupine deležnikov in s tem široke možnosti za udejanjanje njenih ciljev znotraj ciljnih skupin. Podporno okolje sestavljajo strokovnjaki z različnih področij (pravo, psihologija, medicina, človeški viri, mobilnost …) ter interesnih združenj, povezanih s tematikami VIZIJE NIČ.

Preko akcij osveščanja in programov izobraževanj VIZIJA NIČ prispeva k povečevanju znanja in zavedanja pomembnosti zagotavljanja varne mobilnosti ter mehanizmov za le-to pri širokem naboru deležnikov (od predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine, delovno aktivnega prebivalstva, do starejših), pri čemer se osredotoča tudi na povezovanje z državnimi institucijami ter mednarodnim okoljem.

Eden glavnih ciljev je sistematično povezovanje deležnikov varne mobilnosti na nacionalni in mednarodni ravni. VIZIJA NIČ ustvarja podlage za razvoj sistematičnega uvajanja koncepta varne mobilnosti, kar zajema med drugim tudi mreženje med deležniki, ki pridobijo certifika, ter njihovo povezovanje z drugimi organizacijami (podjetja, lokalne skupnosti, šole, vrtci, NVO, državni organi …).

Delovanje VIZIJE NIČ spoštuje varovanje zasebnosti in osebnih podatkov vseh deležnikov, vključenih v njene aktivnosti (upravičencev, izvajalcev programov izobraževanj ipd.), kot zahteva veljavna zakonodaja.

Vsi postopki v okviru certifikacijske sheme VIZIJE NIČ potekajo transparentno (vodenje natančne evidence izvajanja postopkov ocenjevanja in certificiranja, dostopnost podatkov o predvidenih ukrepih za pridobitev certifikata, dostopnost podatkov o postopku upravičencem, ki izkažejo legitimni interes). Zavezani smo zagotavljanju transparentnosti denarnih transakcij ter namenski porabi donatorskih sredstev.

Vsi upravičenci so v postopku pridobivanja certifikata enakopravni. Za zagotovitev enakopravnosti različnih deležnikov v postopku pridobivanja certifikata VIZIJA NIČ je mogoča prilagoditev vsebin (konkretnih ukrepov za pridobitev certifikata) posamezni organizaciji glede na njeno velikost, št. zaposlenih, finančne zmožnosti, dejavnost in področje delovanja.

Program podpira
Podpisniki zaveze VIZIJA NIČ
Privacy Preferences
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjujemo podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vašo izkušnjo na naši spletni strani in storitvah, ki jih ponujamo.